Rammer

En spildevandsplan er underlagt den lovgivning, der findes på området, ligesom retningslinjer, der er udstukket i overordnede planer, skal følges. 

Via menupunkterne til venstre kan du læse om de lov- og plangrundlag, der ligger til grund for spildevandsplanen. Du kan desuden læse om Kommunens og Forsyningens forpligtelser samt ansvar som grundejer eller indehaver af en virksomhed med produktion af industrispildevand. Til sidst kan du læse om de økonomiske rammer for spildevandsplanlægningen i Kommunen.