Vandområder

Spildevandsplanen skal forholde sig til statens vandområdeplaner, hvor der er fastsat mål for kvaliteten af vandområderne. Planerne fastlægger en række målsætninger, som forpligter kommunen til at gennemføre konkrete indsatser for at reducere antallet og mængden af spildevandsudledninger. Nye eller ændrede udledninger vil skulle vurderes i forhold til disse mål.

I løbet af planperioden for spildevandsplanen forventes staten at komme med nye vandområdeplaner. De nye indsatser vil blive indarbejdet i Spildevandsplan 2021 ved et tillæg, og vandområdeplanernes nye indsatser skal opfyldes i spildevandsplanens planperiode.