Kloakerede områder

Du kan på disse sider læse mere om den spildevandstekniske infrastruktur i Fredensborg Kommune. 

Den helt store ændring fra forrige planperiode til denne er, at der er kommet mere fokus på klimatilpasning af kloaksystemet. Fredensborg Forsyning har lavet en strategi for klimatilpasning, hvor én af indsatserne er separatkloakering af fællessystemet i Humlebæk.