Miljøvurdering og tillæg

Fredensborg kommune har miljøvurderet spildevandsplanen i henhold til VVM loven. Se miljøvurderingen under "Miljøvurdering" i menuen til venstre. 

Hvis Fredensborg Kommune har haft behov for at ændre spildevandsplanen i løbet af planperioden, vil du kunne læse ændringerne i form af tillæg under "Tillæg" i menuen til venstre. Se endvidere kortet under "Søg på adresse", hvor tillæg med evt. ændringer til kortbilaget vil være indarbejdet.