Det åbne land

Ejendomme i det åbne land er i spildevandsplanen de ejendomme, der ikke er tilsluttet kloak. Ejendommene kan enten være samlet i landsbyer og mindre bebyggelser, eller de kan ligge enkeltvis. 

I planperioden for Spildevandsplan 2021 er der ikke planlagt ændringer i det åbne land. Se dog afsnittet om arealreservation.  

Fredensborg Kommune har i øvrigt ikke udlagt områder til nedsivning, men vil på baggrund af konkrete ansøgninger tage stilling til, om der kan gives tilladelse til nedsivning af husspildevand. 

Der vil blive udarbejdet tillæg til denne spildevandsplan, hvis de nye vandområdeplaner, som forventes offentliggjort i 2021, giver anledning til ændringer i det åbne land.