Renseklasser

I spildevandsbekendtgørelsen er der fastsat fire renseklasser i det åbne land. Kravene omfatter reduktion af organisk stof, fosfor og ammoniak/ammonium. 

Skærpede krav til reduktion af organisk stof, nitrifikation samt reduktion af fosfor. Anvendes typisk ved udledning direkte til målsatte søer, der ikke opfylder målsætningen, eller vandløb, der leder til sådanne søer.

Reduktion af organisk stof og fosfor. Anvendes typisk ved udledning direkte til målsatte søer, der ikke opfylder målsætningen, eller vandløb, der leder til sådanne søer.

Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation. Anvendes typisk ved udledning til målsatte vandløb, der ikke opfylder målsætningen.

Reduktion af organisk stof. Anvendes typisk ved udledninger til vandområder, der ikke er særligt følsomme overfor tilledning af næringsstoffer, og hvor der derfor ikke er skærpede krav til rensning af spildevandet.

Billedet viser renseklasserne i kommunen.