Skip til hoved indholdet
    Hjem Kloakerede områder Udtræden af kloakforsyning

Udtræden af kloakforsyning

I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen er der mulighed for, at ejendomme eller virksomheder efter aftale kan udtræde helt eller delvist af kloakforsyningen. Udtræden kræver, at der i spildevandsplanen er angivet mulighed for herfor.

I Fredensborg Kommune kan der under særlige tilfælde gives tilladelse til delvis udtræden af kloakforsyningen. For at der kan opnås tilladelse til udtræden skal følgende forudsætninger være opfyldt:

  1. Ejendommen er beliggende i et opland, hvor Fredensborg Kommune er indstillet på at give tilladelse til at ejendommen udtræder af kloakforsyningen for regnvand. Se om ejendommen er beliggende i et sådant opland under funktionen ”Søg på adresse” (link til spildevandsplanens kort)
  2. Der er enighed herom mellem grundejeren og Fredensborg Kommune.
  3. At der er opnået tilladelse til alternativ bortskaffelse
  4. Der sker ikke en væsentlig forringelse af Fredensborg Forsynings samlede økonomi.
  5. Fredensborg Forsynings anlæg kan fortsat fungere teknisk forsvarligt.

Jf Betalingslovens §4a, stk 2, kan en ejendom, der udtræder delvist af kloakforsyningen få tilbagebetalt maximalt 40 % af det standardtilslutningsbidrag, som ejendommen ville kunne opkræves på tilbagebetalingstidspunktet, såfremt den skulle tilsluttes. Det er dog ikke en forudsætning at der tilbagebetales noget. Fredensborg Kommune har ikke mulighed for at afgøre, om der tilbagebetales en del af tilslutningsbidraget. Denne afgørelse foretages alene af Fredensborg Forsyning

Det er som udgangspunkt ikke muligt at udtræde af kloakforsyningen for husspildevand og processpildevand.

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks