Skip til hoved indholdet
    Hjem Kloakerede områder Separatkloakering

Separatkloakering

I Fredensborg Kommune er det bestemt, at kloakkerne ikke må løbe over oftere end hvert 10. år i fælleskloakerede områder. Fredensborg Forsyning skal leve op til serviceniveauet, når de lægger nye ledninger, eller udfører større renoveringer. 

Modelberegninger viser, at Fredensborg Forsyning lever op til serviceniveauet i store dele af systemet i dag, men ikke alle steder. I de fælleskloakerede dele af Humlebæk, stiger opblandet regn- og spildevand op til terræn oftere end hvert 10. år. 

Da fællessystemet ligeledes har et stort renoveringsbehov, har Fredensborg Forsyning i samarbejde med Fredensborg Kommune undersøgt, hvilken løsning der bedst kan betale sig mht. klimatilpasning af kloaksystemet i Humlebæk. 

Den mest fremtidssikre og robuste løsning er separering af fællessystemet i Humlebæk, som tilmed er den samfundsøkonomisk billigste. 

Se om din ejendom skal separatkloakeres under ”Søg på adresse”

Separatkloakeringen påbegyndes i slutningen af planperioden, og der udarbejdes i løbet af planperioden en mere konkret tids- og etapeplan, som skrives ind i spildevandsplanen ved et tillæg

Separatkloakering betyder, at tag- og overfladevand og husspildevand bliver adskilt i hvert sin kloakledning.

Når der separatkloakeres, er planen, at den gamle fællesledning i vejen renoveres ved strømpeforing, og der lægges endnu en ledning ned ved siden af.

Den gamle ledning vil i fremtiden udelukkende blive anvendt til husspildevand, og tag- og overfladevand vil blive ført i den nye ledning. Andre steder kan det blive nødvendigt at erstatte den gamle fællesledning med to nye kloakledninger – én til tag- og overfladevand og én til husspildevand. 

Berørte grundejere vil få et påbud om at separere kloaksystemet indenfor matrikelskel. 

Påbud om separatkloakering har hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 30. 

§ 30. Hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat efter § 28 og § 29, samt forudsætninger fastsat efter § 32, stk. 4, kan tilsynsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget. Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i en tilladelse efter § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks