Skip til hoved indholdet
    Hjem Kloakerede områder Renseanlæg

Renseanlæg

Hovedparten af spildevandet i Fredensborg Kommune afledes gennem Fredensborg Forsynings ledninger til et af Fredensborg Forsynings tre renseanlæg: Fredensborg Renseanlæg, Karlebo Renseanlæg og Nivå Renseanlæg.

Derudover afledes spildevandet fra Kokkedal (ca. 7000 PE) i dag til Usserød Renseanlæg i Hørsholm Kommune, som er ejet af Novafos, og ca. 135 PE afledes fra Kirkelte til Lillerød Renseanlæg i Allerød Kommune, som ligeledes er ejet af Novafos.

I den kommende planperiode arbejdes der på, at alt spildevand håndteres indenfor kommunegrænsen. 

Nivå Renseanlæg er det største renseanlæg i Fredensborg kommune. Renseanlægget behandler spildevand fra Humlebæk, Nivå, Mikkelborg, Dageløkke, Toelt, Nybo, Søholm og Langstrup. 

Anlæggets kapacitet er ca. 25.200 PE og behandler mere end 4.000 m3 spildevand i døgnet og ca. 1,8 mio. m3 spildevand årligt. Det rensede spildevand udledes til Nivåen tæt ved Nivåens udløb til Øresund. 

Nivå Renseanlæg skal udbygges i den første del af planperioden

Renseanlægget behandler spildevand fra Fredensborg, Sørup, Endrup, Grønholt, Veksebo, Lønholt samt Langstrup.

Anlæggets kapacitet er ca. 12.100 PE og anlægget behandler mere end 2.300 m3 spildevand i døgnet og ca. 1,1 mio m3 spildevand årligt.

Det rensede spildevand ledes til Grønholt Å, som er en forgrening til Nivåen, der munder ud i Øresund. 

Karlebo Renseanlæg modtager spildevand fra Karlebo, Avderød, Gunderød og Vejenbrød.

Karlebo Renseanlæg har en kapacitet på 1.000 PE og behandler årligt ca. 0,1 mio. m3 spildevand. Det rensede spildevand bliver ledt ud i Bassebækken, som ligeledes ender i Nivåen og til sidst Øresund. 

I planperioden bliver spildevandet fra Kirkelte afskåret fra Lillerød Renseanlæg i Allerød Kommune og ledt til Karlebo Renseanlæg. 

Slamdisponeringen reguleres ikke længere gennem spildevandsplanen, men er en del af spildevandsforsyningens driftsopgaver. 

Karlebo Rensningsanlæg:
Produktion: ca. 12 tons tørstof om året 
Afvanding: Slammineralisering 
Bortskaffelse: Landbrugsjord 
 
Fredensborg Rensningsanlæg:
Produktion: ca. 250 tons tørstof om året 
Afvanding: Delvis mekanisk (centrifuge) og delvis slammineralisering 
Bortskaffelse: Landbrugsjord 
 
Nivå rensningsanlæg:
Produktion i dag: ca. 450 tons tørstof om året 
Afvanding: Mekanisk (centrifuge) 
Bortskaffelse: Landbrugsjord 

Fremtidig produktion efter afskæring af Kokkedal: ca. 675 tons tørstof om året 
Fremtidig bortskaffelse: Kendes ikke endnu 

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks