Målsætning og tilstand i vandløb og søer

Kravene til kvaliteten af vandmiljøet (vandløb, søer, kystvande og grundvand) fastsættes i statens vandområdeplaner. 

I Fredensborg kommune er 2 søer, 14 vandløb og Øresund er udpeget til at skulle opfylde målsætningen om god tilstand i ’Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Sjælland’. Status for vandområdernes tilstand er: 

  • 1 ud af 2 søer lever op til målsætningen 
  • 1 ud af 14 vandløb lever op til målsætningen
  • Øresund lever ikke op til målsætningen. 

Du kan læse mere om vandområdeplanerne på Miljøstyrelsens hjemmeside

Vandområdeplanerne på Miljøstyrelsens hjemmeside
Klik for at se et større billede