Skip til hoved indholdet
    Hjem Vandområder Målsætning og tilstand i vandløb og søer

Målsætning og tilstand i vandløb og søer

Kravene til kvaliteten af vandmiljøet (vandløb, søer, kystvande og grundvand) fastsættes i statens vandområdeplaner. 

I Fredensborg kommune er 2 søer, 14 vandløb og Øresund er udpeget til at skulle opfylde målsætningen om god tilstand i ’Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Sjælland’.
Status for vandområdernes tilstand er: 

  • 0 ud af 2 søer lever op til målsætningen 
  • 3 del-strækninger ud af 14 vandløb lever op til målsætningen
  • Øresund lever ikke op til målsætningen. 

På kortet nedenfor ses de statslige kort over miljømålsatte vandløb i kommunen. Det er altså de vandløb, som skal opnå god økologisk tilstand inden 2027. 

Kort 1: Miljømål om god økologisk tilstand for vandløb, søer og kystvande i Fredensborg kommune. Kilde Miljøstyrelsen

På kort 2 ses den seneste statslige status over tilstanden – dvs. målopfyldelsen.
Som det fremgår er der 3 vandløbsstrækninger, der har opnået god økologisk tilstand.
Det fremgår desuden, at Esrum Sø, Store Donsedam og Øresund endnu ikke lever op til deres miljømål.

Kort 2: Tilstandsvurdering for vandløb, søer og kystvande i Fredensborg Kommune. Kilde: Miljøstyrelsen

Du kan læse mere om vandområdeplanerne på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks