Skip til hoved indholdet
    Hjem Rammer Økonomiske forhold

Økonomiske forhold

Fredensborg Forsyning finansierer og varetager vedligehold, drift og anlæggelse af kloaksystemer, renseanlæg mm. i Fredensborg Kommune. Etablering af private spildevandsanlæg i medfør af spildevandsplanen finansieres af den enkelte grundejer. Dette gælder også separering af regn- og spildevand inde på egen grund. I det omfang, hvor kommunen er grundejer, betaler kommunen på lige fod med private for etablering og vedligehold af spildevandsanlæg på kommunens ejendomme. 

Forsyningens udgifter til anlæg og drift finansieres bl.a. ved opkrævning af tilslutningsbidrag, vejvandsbidrag, et fast vandafledningsbidrag og et forbrugsafhængigt vandafledningsbidrag. Spildevandsforsyningsselskaber reguleres af vandsektorloven, som forvaltes af Forsyningssekretariatet, der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forsyningssekratariatet fastsætter de økonomiske rammer i form af en indtægtsramme. Byrådet godkender, at takstfastsættelsen er sket i henhold til gældende prisloft og er i overensstemmelse med Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg. Takster og bidrag kan findes på Forsyningens hjemmeside

For at sikre en klar adskillelse mellem kommunalbestyrelsernes planlægningsopgave og forsyningernes driftsrolle omfatter spildevandsplanen ikke investeringsplaner, renoveringsplaner eller oplysninger om kloakkernes renoveringsbehov. Det er dog besluttet, at indarbejde Fredensborg Forsynings plan for klimatilpasning af kloaksystemet

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks