Skip til hoved indholdet
  Hjem Administrationsgrundlag Klimatilpasning af kloaksystemet

Klimatilpasning af kloaksystemet

Kloakkerne skal opgraderes, så der i fremtiden maksimalt kommer vand på terræn hvert 5. år i separatsystemer og hvert 10. år i fællessystemer.  Denne opgave kaldes klimatilpasning af kloaksystemet og gennemføres af Fredensborg Forsyning. Klimatilpasning af kloakken vil være en proces over 70-100 år. 

Fredensborg Forsyning har i sidste planperiode (2011-2020) udbygget og forbedret kloakdatabasen, og har dermed kunnet fastlægge klimatilpasnings- og renoveringsbehovet for afløbssystemet. Fredensborg Forsyning har på baggrund af klimatilpasnings- og renoveringsbehovet fastlagt en strategi for klimatilpasning af afløbssystemet de kommende ti år. Udover klimatilpasnings- og renoveringsbehovet, er områderne prioriteret efter, hvor henne der sker byfornyelse. 

Du kan læse om tiltagene i de enkelte områder nedenfor

Områderne 7 og 21 er medtaget pga. klimatilpasningsbehov i Rypevænget/Ullerødhave. Der skal disponeres arealer til bassiner på ca. 23.000 m3 ved Rypevænget og Jellerød Have på grønne arealer langs jernbanen. Se afsnittet arealreservation
 
 • Område 7 og 21: Der disponeres arealer til åbne regnvandsbassiner, og oversvømmelsesproblemer afklares i Rypevænget indenfor de kommende 10 år.

Områderne 12, 37, 42 er medtaget, fordi der skal ske byfornyelse. Der endvidere behov for klimatilpasning af regnvandssystemet og for at begrænse udledningen til Nivåen. 
 
 • Område 12, 37 og 42: Afskæring regnvand fra Nivå til Nivaagaard Sø/Øresund bør gennemføres indenfor de kommende 10 år i forbindelse med projektet i bymidten. 

Områderne 1, 10, 11, 13, 24, 26, 27, 34, 39 og 43 er medtaget pga. klimatilpanings- og renoveringsbehov. De fælleskloakerede områder af Humlebæk skal separatkloakeres. Se afsnittet separatkloakering
 • Område 1: Renovering vil blive gennemført i den kommende 10 års periode. Der forventes ikke klimatilpasning de kommende 10 år. 
 • Område 13 og 27: Bør gennemgås for klimatilpasning af regnvandssystemet herunder etablering af åbne regnvandsbassiner eller transportledning til Øresund indenfor de kommende 10 år. 
 • Område 10, 11, 24, 39 og 43: Bør gennemgås for klimatilpasning og separatkloakering indenfor de kommende 10 år. 
 • Område 26 og 34: Bør gennemgås for klimatilpasning samt afvanding til Humlebækken og Kirkegårdsøen indenfor de kommende 10 år. 

Områderne 2, 3, 4, 5, 6, 22, 41 er medtaget pga. klimatilpasnings- og renoveringsbehov, og fordi der skal ske byfornyelse. 
 • Område 2: Der er et renoveringsbehov i området, som vil blive gennemført i den kommende 10 års periode. Der forventes ikke klimatilpasning de kommende 10 år. 
 • Område 3: Der er et renoveringsbehov i området, som vil blive gennemført i den kommende 10 års periode. Der etableres et bassin på fællessystemet ved stationen indenfor de kommende 10 år. Mulighed for separatkloakering undersøges i samme periode. 
 • Område 4: Det åbne regnvandsbassin på det kommunale areal ved Ravnsbjerggårdsvej udvides indenfor de kommende 10 år. 
 • Område 5: Der er et renoveringsbehov i området, som vil blive gennemført i den kommende 10 års periode. Området vil samtidigt blive klimatilpasset. 
 • Område 6: Bør gennemgås for klimatilpasning indenfor de kommende 10 år. 
 • Område 22: Der klimatilpasses indenfor de kommende 10 år i forbindelse med projekt for bymidten. 
 • Område 41: Området bør renoveres og klimatilpasses indenfor de kommende 10 år. 

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks