Skip til hoved indholdet
    Hjem Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag

Dette afsnit beskriver grundlaget for kommunens administration af lovgivningen på spildevandsområdet. Formålet er at beskrive grundlaget for kommunens sagsbehandling vedr. afløbsforhold og at oplyse borgere, virksomheder, rådgivere m.v. om rettigheder og forpligtigelser i forhold til Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning. 

Der dimensioneres som udgangspunkt efter Spildevandskomiteens Skrifter. De relevante skrifter er: 

• Skrift 27 som anbefaler minimum serviceniveau for afløbssystemet
• Skrift 30 som anbefaler brugen af den regionale model (CDS-regn) og klimafaktorer for forskellige gentagelsesperioder.
• Skrift 31 som angiver forslag til metoder til at beslutte serviceniveau for vand op terræn når afløbssystemets kapacitet er opbrugt 
 

Der er forskellige krav til private spildevandsanlæg indenfor matriklen, Forsyningens spildevandsanlæg eller en større byggemodning, hvor Fredensborg Kommune meddeler en tilslutningstilladelse. 

Fredensborg Forsyning har endvidere særlige krav til spildevandsanlæg, som de efterfølgende skal overtage ejerskabet til, og dimensionering aftales derfor på forkant med Fredensborg Forsyning. 

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks