Skip til hoved indholdet
    Hjem Rammer Forsyningen

Forsyningen

Fredensborg Forsyning A/S ejer størstedelen af ledninger, bassiner og renseanlæg i kommunen. Det er Forsyningen, der varetager den daglige drift af spildevandssystemet. Det er også Forsyningen, der varetager tømningsordningerne for bundfældningstanke og fedtudskillere i Fredensborg Kommune. 

Forsyningen er forpligtet til at aftage spildevand fra ejendomme i kloakerede områder fra stueplan. Det vil sige, at spildevandet fra stueplan (nb! ikke fra kælderen) i boligen skal kunne ledes til forsyningens spildevandssystem via gravitation. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, er Forsyningen forpligtet til at etablere og drive en pumpe til at pumpe vandet ud i spildevandsanlægget. 

Spildevandsplanen udgør for Forsyningen det juridiske grundlag for: 

  • At indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb, søer og Øresund 
  • At udbygge og vedligeholde spildevandsanlæg 
  • Grundejeres tilslutningret og -pligt samt opkrævning af tilslutnings- og vandafledningsbidrag  

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks