Serviceniveau for kloakkerne

Kloaksystemet i Fredensborg Kommune er etableret over mange årtier, og standarden for dimensionering af anlæggene har ændret sig gennem tiden. Siden vedtagelse af Spildevandsplan 2011 - 2020  er alle nye anlæg dimensioneret, så de lever op til et serviceniveau, der svarer til Spildevandskomitéens Skrift 27. 

Forsyningens spildevandstekniske anlæg dimensioneres derfor i dag efter Spildevandskomitéens Skrift 27, der siger, at der maksimalt må ske opstuvning til terræn 1 gang hvert 5. år i regnvandssystemer og hvert 10. år i fællessystemer. 

Forsyningen skal leve op til dette serviceniveau, når de laver nye anlæg, laver omfattende renovering, eller når de eksisterende systemer skal klimatilpasses. Du kan derfor godt opleve, at der kommer vand på terræn oftere end hhv. hvert 5. og 10. år, hvis ikke Forsyningen har udført klimatilpasning eller renovering i dit område. 

Fredensborg Forsyning gennemfører løbende en prioriteret klimatilpasning og renovering af afløbssystemerne i kommunen.