Skip til hoved indholdet
    Hjem Om planen Om planen

Om planen

Fredensborg Kommune fastlægger med denne spildevandsplanrevision de overordnede rammer for udviklingen af spildevandsområdet fra 2021 til 2032. 

Historisk set er kloaksystemerne etableret for at få regnvand og husspildevand væk fra gaderne i byområderne mhp. at beskytte mod lugtgener og sygdomme. Med tiden er funktionen blevet udvidet, og kloaksystemerne er i højere grad blevet anvendt til at beskytte værdier mod oversvømmelser og nærrecipienter mod miljøpåvirkninger. Afløbssystemet har i mange år tjent os godt, men er nu under pres, fordi byområderne vokser og fortættes, klimaet ændrer sig og EU´s miljøkrav til vandområderne bliver stadigt skrappere. 

Derfor sætter Fredensborg Kommune med denne spildevandsplan et specielt fokus på klimatilpasning af afløbssystemet. Der er vedtaget en række ambitiøse projekter for at kloakkerne kan leve op til serviceniveauet i fremtiden. Blandt andet udvider Fredensborg Forsyning bassinkapaciteten i flere områder, og den gamle fælleskloak i Humlebæk skal separatkloakeres, så vi undgår opblandet regn- og spildevand på terræn og i kældre. 

Fredensborg Kommune følger med denne spildevandsplan endvidere op på det omfattende fejlkoblingsprojekt fra Spildevandsplan 2011 – 2020 ved at indføre kloaktilsyn i alle byggesager i separat- og spildevandskloakerede områder, hvori der indgår et kloakprojekt. Dette er for at undgå nye fejlkoblinger, og for at få en dialog med borgere og kloakmestre i kommunen om, hvad fejlkoblingerne betyder for vandmiljøet. 

Planen er således et skridt på vejen mod visionen om et klimarobust kloaksystem og et sundt vandmiljø. Planen er lavet i et tæt samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning. 

Thomas Lykke Pedersen
Borgmester

Flemming Rømer
Formand for infrastruktur- og Teknikudvalget

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks