Skip til hoved indholdet
    Hjem Om planen Offentlig høring

Offentlig høring

Høringsudkast til Spildevandsplan 2021 med tilhørende miljøvurdering skal politisk behandles af byrådet den 21. juni 2021. 

Spildevandsplanen er i offentlig høring i perioden den 1. juli 2021 til og med den 9. september 2021 med mulighed for kommentarer og indsigelser fra borgere, virksomheder, Fredensborg Forsyning, nabokommunerne og deres forsyningsselskaber samt høringsberettigede interesseorganisationer. 

Efter høringsperioden vil indkomne kommentarer og indsigelser blive vurderet og besvaret, og spildevandsplanen vil blive opdateret herefter. Spildevandsplanen vedtages endeligt af byrådet efter den offentlige høringsperiode, og den endelige spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks