Skip til hoved indholdet
    Hjem Om planen Målsætning

Målsætning

Spildevandsplanen skal sikre den miljømæssige og hygiejnisk bedste håndtering af regn- og spildevand i kommunen. Dette sikres ved en langsigtet vision for spildevandsområdet, som primært bærer præg af Kommunens og Forsyningens høje ambitioner for klimatilpasning af kloaksystemet. 

Kommunen ønsker ved afslutningen af planperioden, at: 

  • Kloaksystemets og renseanlæggenes udledninger er ikke årsagen til manglende målopfyldelse af vandløbene, søerne og Øresund, som er fastsat i statens vandområdeplaner. 
  • Forsyningens 10-årige plan for klimatilpasning af kloaksystemet er gennemført. 
  • Serviceniveauet for kloakken er opfyldt de steder i kommunen, hvor der i planperioden er etableret nye kloakker, separatkloakeret, klimatilpasset eller udført større renoveringer. 
  • Der er etableret fremtidssikret regn- og spildevandshåndtering i kommunens byudviklingsområder. 

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks