Skip til hoved indholdet
    Hjem Om planen Hvad er en spildevandplan?

Hvad er en spildevandplan?

Kommunen skal udarbejde en plan, som sætter rammerne for spildevandshåndteringen i kommunen. Planen indeholder oplysninger om de eksisterende spildevandsforhold og planlagte ændringer, både på kort og langt sigt. 

Spildevandsplanen udgør først og fremmest grundlaget for tilslutning af eksisterende og nye ejendomme til Fredensborg Forsynings kloaksystem, og er dermed hjemlen for de afgørelser, som kommunalbestyrelsen træffer på spildevandsområdet. 

Planen udarbejdes i tæt samarbejde med Fredensborg Forsyning. Planen beskriver en række indsatser, som vil blive prioriteret i planperioden. Indsatserne har en overordnet karakter, og du kan læse dem her

Du kan under "Søg på adresse" finde spildevandsforholdene for en ejendom. Du kan bl.a. se kloakeringsformen, planlagte ændringer i et område eller se, hvor regn- og spildevandet ender henne. 

Du kan se lovkravene til spildevandsplanens indhold Rammer

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks