Skip til hoved indholdet
    Hjem Administrationsgrundlag Serviceniveau for vand på terræn (skybrudssikring)

Serviceniveau for vand på terræn (skybrudssikring)

Fredensborg Kommune har besluttet ikke at vedtaget et serviceniveau for vand på terræn. 

Fredensborg Kommune har gennemført en cost-benefit-analyse i henhold til Spildevandskomitéens Skrift 31. Den har vist, at Fredensborg Forsynings  vil sikre grundejere mod skadevoldende oversvømmelser ved hændelser, der i gennemsnit vil forekomme hvert 20 år. Analysen viser også, at skaderne ved oversvømmelser ud over serviceniveauet for kloakken er relativt små, og der er derfor ikke et økonomisk grundlag for at indføre et serviceniveau for vand på terræn. 

Fredensborg Kommune arbejder i stedet for at mindske skaderne fra skybrud med et aktivt beredskab og i planlægningen. Ved byggemodning og ændring af eksisterende byområder, hvor der lokalplanlægges, kræves det, at bygningerne i det nye område skybrudssikres – enten i konstruktionen, ved terrænreguleringer eller ved andre afværgeforanstaltninger. 

Udover serviceniveauet for kloaksystemet, som Fredensborg Forsyning sikrer i fremtiden ved klimatilpasning af kloaksystemet, kommer der indimellem større regnhændelser, som resulterer i, at der stuver regn- og spildevand op af kloaksystemet. Nogle steder i landet er skaderne ved skybrud så omfattende, at det samfundsøkonomisk giver mening at bruge skattekroner på at udvide serviceniveauet til også at gælde skybrud. Dette kaldes serviceniveau for vand på terræn, og det er beskrevet i Spildevandskomitéens Skrift 31, hvordan dette niveau fastsættes. 

F.eks. kan et serviceniveau for vand på terræn være, at der maksimalt må stå 20 cm. vand på terræn ved en 100 årshændelse om 100 år. 

 

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks