Udtræden af kloakforsyningen

I Fredensborg Kommune er det med vedtagelsen af denne spildevandsplan ikke længere muligt at få ophævet tilslutningsretten og –pligten og dermed udtræde af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand. Det er dermed heller ikke længere muligt at få tilbagebetalt tilslutningsbidrag for tag- og overfladevand. 

Det vil i særlige tilfælde vær muligt at håndtere en mindre del af sit regnvand selv, f.eks. ved nedsivning, hvis det vil være fordyrende at tilslutte tag- eller overfladearealet til Fredensborg Forsynings ledning. Dette kunne f.eks. være regnvand fra en carport eller skur. Dette forudsætter, at der kan opnås tilladelse til nedsivning af regnvand fra Fredensborg kommune. 

De ejendomme som i løbet af planperioden 2011 - 2020 allerede er udtrådt af kloakfællesskabet for regnvand, har som udgangspunkt ingen ret til gentilslutning. Fredensborg Kommune kan dog give tilladelse til gentilslutning på lige fod med nye tilslutninger. Det forudsætter en ændring af spildevandsplanen, at der er den nødvendige kapacitet i Fredensborg Forsynings ledning og at der på ny betales tilslutningsbidrag. 

Det er som udgangspunkt heller ikke muligt at udtræde af kloakforsyningen for husspildevand og processpildevand.