Skip til hoved indholdet
    Hjem Administrationsgrundlag Virksomheder

Virksomheder

Hovedparten af industrier i Fredensborg Kommune er mindre virksomheder, der leder deres spildevand til kloak. Der er ingen store spildevandsproducerende produktionsvirksomheder i kommunen. 

Det er påkrævet, at alle virksomheder, hvor fedtholdigt spildevand kan forekomme f.eks. restauranter, pizzeriaer, grillbarer, cafeterier, kantiner, slagtere, bagere, cafeer, storkøkkener og levnedsmiddelproducenter, har installeret en fedtudskiller. Inden etablering af en fedtudskiller, skal der indhentes en tilslutningstilladelse hos Fredensborg Kommune. Fedtudskilleren skal som udgangspunkt tilmeldes Fredensborg Kommunes fælles tømningsordning for fedtudskillere, med mindre virksomheden kan dokumentere, at denne har indgået en aftale om tømning, der svarer til den fælles tømningsordning.  

Ejeren af fedtudskilleren har pligt til efter den til en enhver tid gældende lovgivning at sikre, at bundfældningstanken fungerer forskriftmæssigt og er i funktionsdygtig tilstand uden fejl og mangler. 

Det er grundejerens ansvar at tilmelde fedtudskilleren til tømningsordningen eller at søge om dispensation. Fedtudskillerens tømningsfrekvens angives af den autoriserede kloakmester som har dimensioneret og etableret fedtudskilleren eller producenten. Tømningsfrekvensen fastsættes af Fredensborg Kommune som er myndighed på spildevandsområdet.  

Det er Fredensborg Spildevand A/S der tømmer og kontrollerer fedtudskilleren.  Fredensborg Forsynings takster samt regulativ for tømning af fedtudskillere findes på Forsyningens hjemmeside

Ved tilslutning af andet end sanitært spildevand fra en erhvervsgrund, skal der ansøges om en tilslutningstilladelse hos Fredensborg Kommune. Tilslutningstilladelsen stiller vilkår til indholdsstoffer i spildevandet og evt. forbehandling af spildevandet inden det ledes til kloakken. 

Særligt forurenende virksomheder, vil kunne pålægges at reducere forureningen på egen foranledning f.eks. ved rensning eller ved anvendelse af mere miljøvenlige processer. Er det ikke muligt for virksomheden at nedbringe forureningsindholdet i spildevandet efter kommunens anvisning, pålægges virksomheden særbidrag i henhold til den gældende betalingsvedtægt. 

Virksomheder beliggende i et kloakopland kan anmode Fredensborg Kommune om tilladelse til at tilslutte spildevandet direkte til et af Fredensborg Forsynings renseanlæg i henhold til den gældende betalingsvedtægt. Hvis Fredensborg Kommune vurderer, at der i det pågældende område skal være mulighed for direkte tilslutning, vil området blive ført ind i Fredensborg Kommunes spildevandsplan ved et tillæg. 

Ejendomme, der får tilladelse til direkte tilslutning til et renseanlæg, skal selv anlægge en transportledning til spildevandet. Dog betaler virksomheden kun for brug af renseanlægget. 

Fredensborg Kommune
Center for By og Land

Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Telefon: 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Åbningstider

Quicklinks