Dræn, omfangsdræn og kælderskakter

Hvis du bor i et fælles- eller spildevandskloakeret område, må du tilslutte spildevand fra omfangsdræn, kælderskakter og lyskasser til ejendommens afløbssystem. Hvis ejendommen er separatkloakeret skal spildevandet kobles på regnvandssystemet. 

I særlige tilfælde kan grundejer søge kommunen om dispensation til at koble spildevand fra omfangsdræn, kælderskakter og lyskasser på ejendommens spildevandssystem. Tilladelsen gives på baggrund af en vurdering af kapaciteten i Fredensborg Forsynings spildevandskloak. 

Det er ikke tilladt at tilslutte andre former for drænvand til Fredensborg Forsynings kloaksystem. Dette gælder også dræn fra ejendommens have. 

Se hvilken kloakeringsform din ejendom har under "Søg på adresse"