Beregningsmetoder

For private én- og tofamilieshuse er det Dansk Standard nr. 432, der stiller krav til spildevandsledninger og minimumskrav til dimensionering af regnvandsledninger. 
 
Alt efter opgaven kan der anvendes forskellige beregningsniveauer, som beskrevet i skrift 27. I Skrift 27 beskrives tre beregningsniveauer.

Dimensioneringsmetode for mindre afløbssystemer. Den dimensionsgivende regnintensitet ganges med befæstet areal (tid-areal-metoden). Arealet defineres her som den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad

Analyse af forholdsvis ukomplicerede afløbssystemer. Dette niveau kan klare en vis mængde kompleksitet, men bør ikke indeholde vandbremser, styring, permanent fyldte ledningsstrækninger og bassiner, der bestemmer afstrømning i en dominerende grad.

Analyse af komplicerede afløbssystemer. Dette beregningsniveau er specielt egnet til bassiner, vandbremser, automatisk styring, permanent vandfyldte ledninger, store og små fald i ledninger og andre former for komplicerede forhold eller reguleringer.